Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Bibliotekos nuostatai 2022-02-22 13:28:45 36.5 KB
Mokyklos nuostatai 2022-12-05 10:24:54 248.1 KB
Tvarkų aprašai
Mokyklos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2023-09-29 22:32:11 144.29 KB
Patyčių ir smurto prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2024-01-11 15:02:16 196.89 KB
Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, nustatymo tvarka 2023-09-29 22:32:11 205.76 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas 2023-09-29 22:32:11 7.74 MB
Buivydiškių pagrindinės mokyklos mokinių lankomumo apskaitos organizavimo ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarka 2023-09-29 22:32:11 142.64 KB
Bendruomenės etikos kodeksas 2024-01-08 13:49:41 142.4 KB
Uniformos dėvėjimo tvarka 2023-09-29 22:32:11 608.52 KB
Ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2023-09-29 22:32:12 160.93 KB
Mokyklinio_autobuso_naudojimo_tvarka_2021 121.01 KB
Smurto ir priekabiavimo prevencijos aprašas 47.17 KB
Taisyklės
Naudojimosi biblioteka taisyklės 2024-01-11 15:01:55 71.5 KB
Buivydiškių pagrindinės mokyklos vidaus tvarkos taisyklės 130.81 KB
Darbo_tvarkos_taisyklės_2022_rugsėjis 232.18 KB
Įsakymai
Įsakymas dėl Buivydiškių pagrindinės mokyklos pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį, siekianti eiti pareigas, sąrašo patvirtinimo 2022-05-10 11:08:59 287.02 KB
Priėmimas į mokyklą
Centralizuotas priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes 2024-01-11 14:57:11 186.59 KB
Priėmimo į valstybines bendrojo lavinimo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerija, tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimas 2024-01-11 14:57:35 523.98 KB
Prašymas dėl priėmimo į mokyklą 14.85 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Ugdymo planas 2023-2024 m.n 2023-09-18 20:39:09 657.38 KB
Strateginis planas 2023-2025 m. 2023-09-18 20:38:52 1.96 MB
Veiklos planas  2023 m. 2023-09-18 20:38:52 4.34 MB
Ugdymo planas 2022 -2023 m.m 2023-09-18 20:38:52 301.33 KB
Priešmokyklinio ugdymo modelio aprašas 2023-2024 m.m. 19.1 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2023 m. metinis biudžeto ataskaitų rinkinys 2024-03-28 11:47:55 842.11 KB
2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-28 11:47:55 2.54 MB
2023 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-28 11:47:55 330.14 KB
2023 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-28 11:47:55 316.99 KB
2023 m. II ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys. 2024-03-28 11:47:55 422.14 KB
2023 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-28 11:47:55 530.22 KB
2023 m. III ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys 2024-03-28 11:47:55 608.84 KB
2022 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-03-28 11:47:55 4.86 MB
2022 m finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-28 11:47:55 2.16 MB
2022 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-03-28 11:47:55 4.73 MB
2022 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-03-28 11:47:55 4.76 MB
2021 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-03-28 11:47:55 10.63 MB
2020 metų II ketvirčio finansinė ataskaita 2024-03-28 11:47:55 9.14 MB
2020 metų I ketvirčio finansinė ataskaita 2024-03-28 11:47:55 5.73 MB
2019 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-28 11:47:55 9.14 MB
2019 metų III ketvirčio finansinė ataskaita 2024-03-28 11:47:55 5.73 MB
2019 metų II ketvirčio finansinė ataskaita 2024-03-28 11:47:55 6.37 MB
2019 metų I ketvirčio finansinė ataskaita 2024-03-28 11:47:55 3.16 MB
2018 metų I ketvirčio finansinė ataskaita 2024-03-28 11:47:55 8.61 MB
2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-28 11:47:55 6.92 MB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
2022 m. direktoriaus_veiklos_ataskaita 153.25 KB
2023 m. direktorės veiklos ataskaita 194.96 KB
Biudžetas Atnaujinta Dydis
2022 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-03-28 11:47:55 4.73 MB
2022 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-03-28 11:47:55 4.76 MB
2021 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-03-28 11:47:55 10.63 MB
2023 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 3.2 MB
Vidutinis darbo užmokestis 93.7 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Vadovėliai 2021-03-22 14:15:47 182.69 KB
Ugdymo priemonės 2021-03-22 14:15:48 172.29 KB
Ugdymo_priemonės_2021 143.91 KB
Vadoveliai_2022 57.43 KB
Ugdymo_priemonės_2022 94.12 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl Buivydiškių pagrindinės mokyklos pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį, siekianti eiti pareigas, sąrašo patvirtinimo 2022-05-10 11:08:59 287.02 KB
Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės 19.34 KB
Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo Buivydiškių pagrindinėje mokykloje tvarkos aprašas 148.84 KB
Atsparumo korupcijai lygio vertinimas 99.23 KB
Korupcijos prevencijos priemonių planas 21.72 KB
Laikraštis Atnaujinta Dydis
Rusėjis 2021-03-22 14:26:16 4.21 MB
Spalis - lapkritis 2021-03-22 14:26:26 4.99 MB
Gruodis 2021-03-22 14:26:35 4.09 MB
Nacionalinio mokinių patikrtinimo atsakaitos Atnaujinta Dydis
2019 m. 2 klasės Sudervės skyriaus Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo ataskaita. 2021-06-11 13:33:53 576.33 KB
2019 m. 4 klasės Sudervės skyriaus Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo ataskaita. 2021-06-11 13:33:53 812.52 KB
2019 m. 6 klasės Buivydiškių pagrindinės mokyklos Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo ataskaita. 2021-06-11 13:33:54 574.71 KB
2019 m. 8 klasės Buivydiškių pagrindinės mokyklos bandomojo elektroninio Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo ataskaita. 2021-06-11 13:33:55 613.99 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-09-29 22:30:48 201.94 KB
Informacija apie asmens duomenų tvarkymą (darbuotojams) 2023-09-29 22:30:48 106.61 KB
Informacija apie asmens duomenų tvarkymą (kandidatams į darbuotojus) 2023-09-29 22:30:48 127.44 KB
Informaciją apie asmens duomenų tvarkymą (mokiniams ir jų atstovams) 2023-09-29 22:30:48 128.02 KB
Informaciją apie asmens duomenų tvarkymą (praktikantams) 2023-09-29 22:30:48 106.87 KB
Informacija apie asmens duomenų tvarkymą (viešųjų pirkimų dalyviams) 2023-09-29 22:30:48 110.92 KB
Prašymo leisti susipažinti su asmens duomenimis forma 2023-09-29 22:30:48 16.64 KB
Prašymo ištaisyti netikslius asmens duomenis forma 2023-09-29 22:30:48 15.9 KB
Prašymo ištrinti mokykloje tvarkomus asmens duomenis forma 2023-09-29 22:30:48 17.91 KB
Prašymo perkelti tvarkomus asmens duomenis forma 2023-09-29 22:30:48 17.91 KB
Informacijos apie duomenų tvarkymą forma 2023-09-29 22:30:48 18.9 KB
Reagavimo į asmens duomenų pažeidimus procedūros aprašas 2023-09-29 22:30:48 727.08 KB
Biblioteka Atnaujinta Dydis
Bibliotekos nuostatai 2022-02-22 13:28:45 36.5 KB
Naudojimosi biblioteka taisyklės 2024-01-11 15:01:55 71.5 KB
Teminiai sąrašai
Teminiai literatūros sąrašai 0 iki 6 metų vaikams 250.23 KB
Teminiai literatūros sąrašai 1–4 klasėms 277.88 KB
Teminiai literatūros sąrašai 5–8 klasėms 212.27 KB
Teminiai literatūros sąrašai 9–12 klasėms 206.85 KB
Ugdymo turinys Atnaujinta Dydis
Tėvams apie uta 1.04 MB
Atviros pamokos 2023-12-05 16:50:49 96.8 KB
Atviros pamokos 2023-12-05 16:55:59 9.14 KB
Priešmokyklinio ugdymo modelio aprašas 2023-2024 m.m. 19.1 KB