Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Bibliotekos nuostatai 2022-02-22 13:28:45 36.5 KB
Buivydiškiu pagrindinės mokyklos nuostatai 2022-04-27 18:55:29 336.35 KB
Bendruomenės etikos kodeksas 2022-04-27 19:01:05 142.4 KB
Tvarkų aprašai
Priėmimo į mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, tvarka 2021-03-22 14:07:36 297.28 KB
Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, nustatymo tvarka 2021-03-22 14:06:04 89.33 KB
Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2021-03-22 14:06:47 245.42 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas 2021-03-22 14:05:45 151.42 KB
Lankomumo apskaitos tvarka 2021-03-22 14:05:04 7.74 MB
Buivydiškių pagrindinės mokyklos mokinių lankomumo apskaitos organizavimo ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarka 2022-04-27 19:02:08 142.64 KB
Sprendimas dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir aptarnaujamų teritorijų nustatymo 510.73 KB
Korupcijos prevencijos darbo tvarkos aprašas 2022-2023 m. m. 2022-05-10 11:19:43 6.92 MB
Taisyklės
Bibliotekos naudojimosi taisyklės 2022-02-22 13:28:46 71.5 KB
Buivydiškių pagrindinės mokyklos vidaus tvarkos taisyklės 130.81 KB
Įsakymai
Įsakymas dėl Buivydiškių pagrindinės mokyklos pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį, siekianti eiti pareigas, sąrašo patvirtinimo 2022-05-10 11:08:59 287.02 KB
Formos
Prašymas dėl priėmimo į Buivydiškių pagrindinę mokyklą 244.72 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo planas 2021-2022 m. m. 2022-02-22 13:41:14 81.36 KB
Strateginis planas 2020-2022 m. 2022-02-22 13:41:24 492.02 KB
Veiklos planas  2020 m. 2022-02-22 13:41:14 524.77 KB
Veiklos planas  2018 m. 2022-02-22 13:41:14 524.77 KB
Veiklos planas  2017 m. 2022-02-22 13:41:14 420.03 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2020 metų II ketvirčio finansinė ataskaita 2021-03-22 14:35:16 9.14 MB
2020 metų I ketvirčio finansinė ataskaita 2021-03-22 14:35:28 5.73 MB
2019 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2021-03-22 14:35:47 9.14 MB
2019 metų III ketvirčio finansinė ataskaita 2021-03-22 14:35:59 5.73 MB
2019 metų II ketvirčio finansinė ataskaita 2021-03-22 14:36:12 6.37 MB
2019 metų I ketvirčio finansinė ataskaita 2021-03-22 14:36:18 3.16 MB
2018 metų I ketvirčio finansinė ataskaita 2021-03-22 14:36:36 8.61 MB
2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2021-03-22 14:36:50 6.92 MB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Priėmimo į mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, tvarka 2021-03-22 14:32:50 89.33 KB
Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, nustatymo tvarka 2021-03-22 14:32:50 245.42 KB
Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2021-03-22 14:32:51 151.42 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas 2021-03-22 14:33:06 7.74 MB
Lankomumo apskaitos tvarka 2021-03-22 14:33:07 142.64 KB
Bendruomenės etikos kodeksa 2021-03-22 14:33:07 142.4 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Supaprastinto pirkimo atviro konkurso sąlygos 2021-03-22 14:15:39 367.54 KB
Techninė specifikacija 2021-03-22 14:15:46 3.81 MB
Darbų kiekių žiniaraštis 1 2021-03-22 14:15:46 47 B
Darbų kiekių žiniaraštis 2 2021-03-22 14:15:47 47 B
Vadovėliai 2021-03-22 14:15:47 182.69 KB
Ugdymo priemonės 2021-03-22 14:15:48 172.29 KB
Ugdymo_priemonės_2021 143.91 KB
Neformalusis švietimas Atnaujinta Dydis
Neformalaus švietimo tvarkaraštis 2019 - 2020 2021-03-15 18:37:20 128.01 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl Buivydiškių pagrindinės mokyklos pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį, siekianti eiti pareigas, sąrašo patvirtinimo 2022-05-10 11:08:59 287.02 KB
Korupcijos prevencijos darbo tvarkos aprašas 2022-2023 m. m. 2022-05-10 11:19:43 6.92 MB
Tvarkarščiai ir darbo grafikai Atnaujinta Dydis
Karvio skyriaus darbo grafikas 210.16 KB
Konsultacijų grafikas 136.78 KB
Laikraštis Atnaujinta Dydis
Rusėjis 2021-03-22 14:26:16 4.21 MB
Spalis - lapkritis 2021-03-22 14:26:26 4.99 MB
Gruodis 2021-03-22 14:26:35 4.09 MB
Covid-19 Atnaujinta Dydis
Informacija darbuotojui, jeigu jam nustatyta COVID-19 liga 2021-03-22 14:30:36 530.11 KB
Informacija tėvams, jeigu COVID-19 patvirtinta Jūsų vaikui 2021-03-22 14:30:37 553.37 KB
Informacija tėvams, jeigu Jūs ar Jūsų vaikas turėjo didelės rizikos sąlytį su sergančiuoju COVID-19 2021-03-22 14:30:37 461.8 KB
Informacija tėvams, jei mokyklos mokinys ar darbuotojas susirgo COVID-19 2021-03-22 14:30:38 299.27 KB
Dėl ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo organizavimo 2021-03-22 14:30:39 51.91 KB
Dėl pradinio ugdymo organizavimo 2021-03-22 14:30:40 54.22 KB
Operacijų vadovo sprendimas dėl pagrindinio ugdymo organizavimo 2021-03-22 14:30:40 53.71 KB
Pamokų tvarkaraštis 5-10 klasių mokiniams 2021-03-22 14:30:40 195.12 KB
Atmintinė 5-10 klasių mokiniams 2021-03-22 14:30:41 91.35 KB
Atmintinė 5-10 klasių mokinių tėvams 2021-03-22 14:30:41 89.95 KB
Pamokų tvarkaraštis Buivydiškėse ugdomiems 1-4 klasių mokiniams 2021-03-22 14:30:41 159.26 KB
Atmintinė Buivydiškėse ugdomiems 1-4 klasių mokiniams 2021-03-22 14:30:41 92 KB
Atmintinė Buivydiškėse ugdomų 1-4 klasių mokinių tėvams 2021-03-22 14:30:42 91.55 KB
Pamokų tvarkaraštis Sudervės skyriaus 1-4 klasių mokiniams 2021-03-22 14:30:42 165.81 KB
Atmintinė Sudervėje ugdomiems 1-4 klasių mokiniams 2021-03-22 14:30:43 90.19 KB
Atmintinė Sudervėje ugdomų 1-4 klasių mokinių tėvams 2021-03-22 14:30:43 90.22 KB
Prašymas dėl nelankmo karantino metu 2021-03-22 14:30:44 351.9 KB
Nacionalinio mokinių patikrtinimo atsakaitos Atnaujinta Dydis
2019 m. 2 klasės Sudervės skyriaus Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo ataskaita. 2021-06-11 13:33:53 576.33 KB
2019 m. 4 klasės Sudervės skyriaus Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo ataskaita. 2021-06-11 13:33:53 812.52 KB
2019 m. 6 klasės Buivydiškių pagrindinės mokyklos Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo ataskaita. 2021-06-11 13:33:54 574.71 KB
2019 m. 8 klasės Buivydiškių pagrindinės mokyklos bandomojo elektroninio Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo ataskaita. 2021-06-11 13:33:55 613.99 KB
2018 m. 2 klasės Sudervės skyriaus mokinių mokymosi pasiekimų diagnostinio vertinimo rezultatai 2021-06-11 13:33:56 575.25 KB
2018 m. 4 klasės Sudervės skyriaus mokinių mokymosi pasiekimų diagnostinio vertinimo rezultatai 2021-06-11 13:33:57 581.57 KB
2018 m. 6 klasės Buivydiškių pagrindinės mokyklos  mokinių mokymosi pasiekimų diagnostinio vertinimo rezultatai 2021-06-11 13:33:58 339.16 KB
2018 m. 8 klasės Buivydiškių pagrindinės mokyklos mokinių mokymosi pasiekimų diagnostinio vertinimo rezultatai 2021-06-11 13:33:59 580.47 KB
2017 m. 2 klasės Sudervės skyriaus mokinių mokymosi pasiekimų diagnostinio vertinimo rezultatai 2021-06-11 13:34:00 614.04 KB
2017 m. 4 klasės Sudervės skyriaus mokinių mokymosi pasiekimų diagnostinio vertinimo rezultatai 2021-06-11 13:34:01 683.67 KB
2017 m. 6 klasės Buivydiškių pagrindinės mokyklos  mokinių mokymosi pasiekimų diagnostinio vertinimo rezultatai 2021-06-11 13:34:02 455.2 KB
2017 m. 8 klasės Buivydiškių pagrindinės mokyklos mokinių mokymosi pasiekimų diagnostinio vertinimo rezultatai 2021-06-11 13:34:03 753.46 KB
2 klasės Karvio skyriaus mokinių mokymosi pasiekimų diagnostinio vertinimo rezultatai 2021-06-11 13:34:03 394.66 KB
2 klasės Sudervės skyriaus mokinių mokymosi pasiekimų diagnostinio vertinimo rezultatai 2021-06-11 13:34:04 394.76 KB
4 klasės Sudervės skyriaus mokinių mokymosi pasiekimų diagnostinio vertinimo rezultatai 2021-06-11 13:34:05 453.53 KB
6 klasės Buivydiškių pagrindinės mokyklos  mokinių mokymosi pasiekimų diagnostinio vertinimo rezultatai 2021-06-11 13:34:06 337.63 KB
8 klasės Buivydiškių pagrindinės mokyklos  2021-06-11 13:34:07 524.75 KB
Mokinių mokymosi pasiekimų diagnostinio vertinimo rezultatai 2021-06-11 13:34:08 524.75 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-09-17 18:05:16 201.63 KB
Prašymo leisti susipažinti su asmens duomenimis forma 2021-09-17 18:05:16 16.64 KB
Prašymo ištaisyti netikslius asmens duomenis forma 2021-09-17 18:05:16 15.9 KB
Prašymo ištrinti mokykloje tvarkomus asmens duomenis forma 2021-09-17 18:05:16 17.91 KB
Prašymo perkelti tvarkomus asmens duomenis forma 2021-09-17 18:05:16 17.91 KB
Informacijos apie duomenų tvarkymą forma 2021-09-17 18:05:16 18.9 KB
Reagavimo į asmens duomenų pažeidimus procedūros aprašas 2021-09-17 18:05:16 727.08 KB
Biblioteka Atnaujinta Dydis
Bibliotekos nuostatai 2022-02-22 13:28:45 36.5 KB
Bibliotekos naudojimosi taisyklės 2022-02-22 13:28:46 71.5 KB
Teminiai sąrašai
Teminiai literatūros sąrašai 0 iki 6 metų vaikams 250.23 KB
Teminiai literatūros sąrašai 1–4 klasėms 277.88 KB
Teminiai literatūros sąrašai 5–8 klasėms 212.27 KB
Teminiai literatūros sąrašai 9–12 klasėms 206.85 KB