Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisija (VGK)  paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

         Komisijos narių vardai, pavardės ir pareigos:

 1. Vaida Černiauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – komisijos pirmininkė
 2. Nijolė Šikšnienė, socialinė pedagogė – narė
 3. Simona Tarasevičienė, Sudervės pradinio ugdymo skyriaus vedėja – narė
 4. Aistė Daminauskienė, anglų kalbos mokytoja – narė
 5. Eglė Žibūdaitė, psichologė – narė
 6. Ieva Pozingienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja – narė
 7. Justina Majauskienė, specialusis pedagogas – narė
 8. Vaiko gerovės komisijos sekretorė – pradinio ugdymo mokytoja Kamilė Usavičienė

Vaiko gerovės komisijos (VGK) darbo organizavimas

 • VGK veiklos forma yra posėdžiai ir pasitarimai.
 • Svarstant konkretaus mokinio problemas, į VGK pasitarimą kviečiamas mokinys ir /ar mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai).
 • VGK pirmininko sprendimu į posėdį ar pasitarimą pakviesti ne komisijos nariai gali dalyvauti svarstant tą posėdžio klausimą, į kurį yra pakviesti.
 •  VGK posėdžio ar pasitarimo metu išklausoma komisijos narių, mokinio, mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) nuomonė, kitų posėdyje ar pasitarime dalyvaujančių kviestinių asmenų nuomonė ir pateikta informacija svarstomu klausimu.
 • VGK posėdžiai ir pasitarimai protokoluojami.
Atnaujinta: 2024-04-02
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30