Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Bibliotekos nuostatai 2022-02-22 13:28:45 36.5 KB
Mokyklos nuostatai 2022-12-05 10:24:54 248.1 KB
Tvarkų aprašai
Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, nustatymo tvarka 2022-12-05 12:01:37 205.76 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas 2022-12-05 11:32:02 7.74 MB
Buivydiškių pagrindinės mokyklos mokinių lankomumo apskaitos organizavimo ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarka 2022-04-27 19:02:08 142.64 KB
Bendruomenės etikos kodeksas 2022-12-05 11:53:02 142.4 KB
Priėmimo į mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, tvarka 2022-12-05 12:00:12 719.37 KB
Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, nustatymo tvarka 2022-12-05 12:02:57 245.42 KB
Bendruomenės etikos kodeksa 2022-12-05 11:57:30 142.4 KB
Centralizuotas priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes 2023-01-31 21:03:05 186.59 KB
Priešmokyklinio ugdymo modelio aprašas 2022-2023 m.m 2022-10-23 10:20:03 127.52 KB
Uniformos dėvėjimo tvarka 2023-03-03 17:40:59 608.52 KB
Priėmimo į valstybines bendrojo lavinimo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Švietimo ir mokslo ministeria, tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimas 523.98 KB
Ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2022-12-05 12:04:37 160.93 KB
Taisyklės
Bibliotekos naudojimosi taisyklės 2022-02-22 13:28:46 71.5 KB
Buivydiškių pagrindinės mokyklos vidaus tvarkos taisyklės 130.81 KB
Įsakymai
Įsakymas dėl Buivydiškių pagrindinės mokyklos pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį, siekianti eiti pareigas, sąrašo patvirtinimo 2022-05-10 11:08:59 287.02 KB
Priėmimas į mokyklą
Prašymas dėl priėmimo į Buivydiškių pagrindinę mokyklą 2023-04-14 22:53:11 130.4 KB