Dokumentai
Tvarkų aprašai Atnaujinta Dydis
Priėmimo į mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, tvarka 2022-12-05 10:41:01 719.37 KB
Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, nustatymo tvarka 2022-12-05 12:01:37 205.76 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas 2022-12-05 11:32:02 7.74 MB
Buivydiškių pagrindinės mokyklos mokinių lankomumo apskaitos organizavimo ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarka 2022-04-27 19:02:08 142.64 KB
Bendruomenės etikos kodeksas 2022-12-05 11:53:02 142.4 KB
Priėmimo į mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, tvarka 2022-12-05 12:00:12 719.37 KB
Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, nustatymo tvarka 2022-12-05 12:02:57 245.42 KB
Bendruomenės etikos kodeksa 2022-12-05 11:57:30 142.4 KB
Centralizuotas priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes 2023-01-31 21:03:05 186.59 KB
Priešmokyklinio ugdymo modelio aprašas 2022-2023 m.m 2022-10-23 10:20:03 127.52 KB
Uniformos dėvėjimo tvarka 2023-03-03 17:40:59 608.52 KB
Ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2022-12-05 12:04:37 160.93 KB