Dokumentai
Tvarkų aprašai Atnaujinta Dydis
Mokyklos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2023-09-29 22:32:11 144.29 KB
Patyčių ir smurto prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas P 2023-09-29 22:32:11 196.89 KB
Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, nustatymo tvarka 2023-09-29 22:32:11 205.76 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas 2023-09-29 22:32:11 7.74 MB
Buivydiškių pagrindinės mokyklos mokinių lankomumo apskaitos organizavimo ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarka 2023-09-29 22:32:11 142.64 KB
Bendruomenės etikos kodeksas 2023-09-29 22:32:11 142.4 KB
Priėmimo į mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, tvarka 2023-09-29 22:32:11 719.37 KB
Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, nustatymo tvarka 2023-09-29 22:32:11 245.42 KB
Bendruomenės etikos kodeksa 2023-09-29 22:32:11 142.4 KB
Centralizuotas priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes 2023-09-29 22:32:11 186.59 KB
Priešmokyklinio ugdymo modelio aprašas 2022-2023 m.m 2023-09-29 22:32:11 127.52 KB
Uniformos dėvėjimo tvarka 2023-09-29 22:32:11 608.52 KB
Priėmimo į valstybines bendrojo lavinimo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerija, tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimas 2023-09-29 22:32:12 523.98 KB
Ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2023-09-29 22:32:12 160.93 KB
Mokyklinio_autobuso_naudojimo_tvarka_2021 121.01 KB