Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Bibliotekos nuostatai 2022-02-22 13:28:45 36.5 KB
Mokyklos nuostatai 2022-12-05 10:24:54 248.1 KB
Tvarkų aprašai
Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, nustatymo tvarka 2022-12-05 12:01:37 205.76 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas 2022-12-05 11:32:02 7.74 MB
Buivydiškių pagrindinės mokyklos mokinių lankomumo apskaitos organizavimo ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarka 2022-04-27 19:02:08 142.64 KB
Bendruomenės etikos kodeksas 2022-12-05 11:53:02 142.4 KB
Priėmimo į mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, tvarka 2022-12-05 12:00:12 719.37 KB
Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, nustatymo tvarka 2022-12-05 12:02:57 245.42 KB
Bendruomenės etikos kodeksa 2022-12-05 11:57:30 142.4 KB
Centralizuotas priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes 2023-01-31 21:03:05 186.59 KB
Priešmokyklinio ugdymo modelio aprašas 2022-2023 m.m 2022-10-23 10:20:03 127.52 KB
Uniformos dėvėjimo tvarka 2023-03-03 17:40:59 608.52 KB
Priėmimo į valstybines bendrojo lavinimo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Švietimo ir mokslo ministeria, tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimas 523.98 KB
Ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2022-12-05 12:04:37 160.93 KB
Taisyklės
Bibliotekos naudojimosi taisyklės 2022-02-22 13:28:46 71.5 KB
Buivydiškių pagrindinės mokyklos vidaus tvarkos taisyklės 130.81 KB
Įsakymai
Įsakymas dėl Buivydiškių pagrindinės mokyklos pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį, siekianti eiti pareigas, sąrašo patvirtinimo 2022-05-10 11:08:59 287.02 KB
Priėmimas į mokyklą
Prašymas dėl priėmimo į Buivydiškių pagrindinę mokyklą 2023-04-14 22:53:11 130.4 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Ugdymo planas 2023-2024 m.n 2023-09-18 20:39:09 657.38 KB
Strateginis planas 2023-2025 m. 2023-09-18 20:38:52 1.96 MB
Veiklos planas  2023 m. 2023-09-18 20:38:52 4.34 MB
Ugdymo planas 2022 -2023 m.m 2023-09-18 20:38:52 301.33 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2020 metų II ketvirčio finansinė ataskaita 2021-03-22 14:35:16 9.14 MB
2020 metų I ketvirčio finansinė ataskaita 2021-03-22 14:35:28 5.73 MB
2019 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2021-03-22 14:35:47 9.14 MB
2019 metų III ketvirčio finansinė ataskaita 2021-03-22 14:35:59 5.73 MB
2019 metų II ketvirčio finansinė ataskaita 2021-03-22 14:36:12 6.37 MB
2019 metų I ketvirčio finansinė ataskaita 2021-03-22 14:36:18 3.16 MB
2018 metų I ketvirčio finansinė ataskaita 2021-03-22 14:36:36 8.61 MB
2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2021-03-22 14:36:50 6.92 MB
2021 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 10.63 MB
2022 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-11-10 23:00:26 4.73 MB
2022 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 4.76 MB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
2022 m. direktoriaus_veiklos_ataskaita 153.25 KB
Biudžetas Atnaujinta Dydis
2023 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 3.2 MB
2021 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 10.63 MB
2022 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-11-10 23:00:26 4.73 MB
2022 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 4.76 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Vadovėliai 2021-03-22 14:15:47 182.69 KB
Ugdymo priemonės 2021-03-22 14:15:48 172.29 KB
Ugdymo_priemonės_2021 143.91 KB
Vadoveliai_2022 57.43 KB
Ugdymo_priemonės_2022 94.12 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl Buivydiškių pagrindinės mokyklos pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį, siekianti eiti pareigas, sąrašo patvirtinimo 2022-05-10 11:08:59 287.02 KB
Laikraštis Atnaujinta Dydis
Rusėjis 2021-03-22 14:26:16 4.21 MB
Spalis - lapkritis 2021-03-22 14:26:26 4.99 MB
Gruodis 2021-03-22 14:26:35 4.09 MB
Nacionalinio mokinių patikrtinimo atsakaitos Atnaujinta Dydis
2019 m. 2 klasės Sudervės skyriaus Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo ataskaita. 2021-06-11 13:33:53 576.33 KB
2019 m. 4 klasės Sudervės skyriaus Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo ataskaita. 2021-06-11 13:33:53 812.52 KB
2019 m. 6 klasės Buivydiškių pagrindinės mokyklos Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo ataskaita. 2021-06-11 13:33:54 574.71 KB
2019 m. 8 klasės Buivydiškių pagrindinės mokyklos bandomojo elektroninio Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo ataskaita. 2021-06-11 13:33:55 613.99 KB
2018 m. 2 klasės Sudervės skyriaus mokinių mokymosi pasiekimų diagnostinio vertinimo rezultatai 2021-06-11 13:33:56 575.25 KB
2018 m. 4 klasės Sudervės skyriaus mokinių mokymosi pasiekimų diagnostinio vertinimo rezultatai 2021-06-11 13:33:57 581.57 KB
2018 m. 6 klasės Buivydiškių pagrindinės mokyklos  mokinių mokymosi pasiekimų diagnostinio vertinimo rezultatai 2021-06-11 13:33:58 339.16 KB
2018 m. 8 klasės Buivydiškių pagrindinės mokyklos mokinių mokymosi pasiekimų diagnostinio vertinimo rezultatai 2021-06-11 13:33:59 580.47 KB
2017 m. 2 klasės Sudervės skyriaus mokinių mokymosi pasiekimų diagnostinio vertinimo rezultatai 2021-06-11 13:34:00 614.04 KB
2017 m. 4 klasės Sudervės skyriaus mokinių mokymosi pasiekimų diagnostinio vertinimo rezultatai 2021-06-11 13:34:01 683.67 KB
2017 m. 6 klasės Buivydiškių pagrindinės mokyklos  mokinių mokymosi pasiekimų diagnostinio vertinimo rezultatai 2021-06-11 13:34:02 455.2 KB
2017 m. 8 klasės Buivydiškių pagrindinės mokyklos mokinių mokymosi pasiekimų diagnostinio vertinimo rezultatai 2021-06-11 13:34:03 753.46 KB
2 klasės Karvio skyriaus mokinių mokymosi pasiekimų diagnostinio vertinimo rezultatai 2021-06-11 13:34:03 394.66 KB
2 klasės Sudervės skyriaus mokinių mokymosi pasiekimų diagnostinio vertinimo rezultatai 2021-06-11 13:34:04 394.76 KB
4 klasės Sudervės skyriaus mokinių mokymosi pasiekimų diagnostinio vertinimo rezultatai 2021-06-11 13:34:05 453.53 KB
6 klasės Buivydiškių pagrindinės mokyklos  mokinių mokymosi pasiekimų diagnostinio vertinimo rezultatai 2021-06-11 13:34:06 337.63 KB
8 klasės Buivydiškių pagrindinės mokyklos  2021-06-11 13:34:07 524.75 KB
Mokinių mokymosi pasiekimų diagnostinio vertinimo rezultatai 2021-06-11 13:34:08 524.75 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-09-17 18:05:16 201.63 KB
Prašymo leisti susipažinti su asmens duomenimis forma 2021-09-17 18:05:16 16.64 KB
Prašymo ištaisyti netikslius asmens duomenis forma 2021-09-17 18:05:16 15.9 KB
Prašymo ištrinti mokykloje tvarkomus asmens duomenis forma 2021-09-17 18:05:16 17.91 KB
Prašymo perkelti tvarkomus asmens duomenis forma 2021-09-17 18:05:16 17.91 KB
Informacijos apie duomenų tvarkymą forma 2021-09-17 18:05:16 18.9 KB
Reagavimo į asmens duomenų pažeidimus procedūros aprašas 2021-09-17 18:05:16 727.08 KB
Biblioteka Atnaujinta Dydis
Bibliotekos nuostatai 2022-02-22 13:28:45 36.5 KB
Bibliotekos naudojimosi taisyklės 2022-02-22 13:28:46 71.5 KB
Teminiai sąrašai
Teminiai literatūros sąrašai 0 iki 6 metų vaikams 250.23 KB
Teminiai literatūros sąrašai 1–4 klasėms 277.88 KB
Teminiai literatūros sąrašai 5–8 klasėms 212.27 KB
Teminiai literatūros sąrašai 9–12 klasėms 206.85 KB
Ugdymo turinys Atnaujinta Dydis
Tėvams apie uta 1.04 MB