Psichologas

PSICHOLOGAS NĖRA TAVO PRIEŠAS
Psichologinės pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos Mokykloje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Psichologe mokykloje dirba

Eglė Žibūdaitė Psichologė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis

8.00 – 16.30

11.30 – 12.00

14.00 – 16.30

Antradienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

15.00 – 16.30

Trečiadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

15.00 – 16.30

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

11.30 – 12.00

14.00 – 16.30
Penktadienis 8.00 – 12.00  

11.00 – 12.00

Kontaktai Mobilusis +370 662 09074

El. paštas Rašyti

Psichologo veiklos funkcijos

 • Įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas.
 • Bendradarbiauja su mokytojais, socialiniu pedagogu, kitais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirba Vaiko gerovės komisijoje.
 • Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais.
 • Rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti.
 • Konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais.
 • Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas.
 • Šviečia Mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.
 • Renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bei atlieka mokinių veiklos ir elgesio pamokų metu stebėseną.
 • Atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į Mokyklos bendruomenės poreikius.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30