Veiklos sritys

Mokyklos veiklos sritis – švietimas, kodas 85

Pagrindinė švietimo veiklos rūšis:

pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10

Kitos švietimo veiklos rūšys:

ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 80.10.10;

priešmokyklinio ažiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;

pradinis ugdymas, kodas 85.20;

pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;

švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;

kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

buhalterinė apskaita ir audito atlikimas, kodas 69.20.10;

kitas, niekur nepriskirtas, keleivinis transportas, kodas 49.39;

finansinių ataskaitų rengimas, kodas 69.20.20;

kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;

bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;

sporto įrenginių eksploatavimas, kodas 93.11. 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30