Korupcijos prevencija

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą mokykloje atsakinga

Milda Malevičienė, raštinės vedėja, el.p. maleviciene.buimok@gmail.com, tel. 85 231 9414, adresas: Beržų g. 2A, Buivydiškių k., Vilniaus r., 223 kab.

Pareigybių, į kurias pretenduojant kreipiamasi į STT dėl informacijos pateikimo apie asmenį, sąrašas:

 • Direktoriaus pavaduotojas ugdymui;
 • Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams;
 • Sudervės skyriaus vedėjas;
 • Vyriausiasis buhalteris.

Pareigų, kurias einant privalu deklaruoti privačius interesus, sąrašas:

 • Direktorius;
 • Direktoriaus pavaduotojas ugdymui;
 • Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams;
 • Vyriausiasis buhalteris;
 • Sudervės skyriaus vedėjas;
 • Viešųjų pirkimų komisijos nariai ir asmenys, atliekantys viešuosius pirkimus.

Informacija

Informacija apie gautus korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos pranešimus:

2021 m. – negautas nei vienas pranešimas.

2022 m. - negautas nei vienas pranešimas.

2023 m. negautas nei vienas pranešimas.

Buivydiškių pagrindinės mokyklos darbuotojai vadovaujasi mokyklos steigėjo Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nustatytomis antikorupsinio elgesio taisyklėmis.

Dokumentai

Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl Buivydiškių pagrindinės mokyklos pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį, siekianti eiti pareigas, sąrašo patvirtinimo 2022-05-10 11:08:59 287.02 KB
Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės 19.34 KB
Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo Buivydiškių pagrindinėje mokykloje tvarkos aprašas 148.84 KB
Atsparumo korupcijai lygio vertinimas 99.23 KB
Korupcijos prevencijos priemonių planas 21.72 KB

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir jos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų korupcijos prevencijos politika.

Daugiau informacijos antikorupcine tema

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30