Tvarkų aprašai
Tvarkų aprašai Atnaujinta Dydis
Mokyklos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2023-09-29 22:32:11 144.29 KB
Patyčių ir smurto prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2024-01-11 15:02:16 196.89 KB
Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, nustatymo tvarka 2023-09-29 22:32:11 205.76 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas 2023-09-29 22:32:11 7.74 MB
Buivydiškių pagrindinės mokyklos mokinių lankomumo apskaitos organizavimo ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarka 2023-09-29 22:32:11 142.64 KB
Bendruomenės etikos kodeksas 2024-01-08 13:49:41 142.4 KB
Uniformos dėvėjimo tvarka 2023-09-29 22:32:11 608.52 KB
Ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2023-09-29 22:32:12 160.93 KB
Mokyklinio_autobuso_naudojimo_tvarka_2021 121.01 KB
Smurto ir priekabiavimo prevencijos aprašas 47.17 KB