Priėmimas į mokyklą
Priėmimas į mokyklą Atnaujinta Dydis
Centralizuotas priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes 2024-01-11 14:57:11 186.59 KB
Priėmimo į valstybines bendrojo lavinimo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerija, tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimas 2024-01-11 14:57:35 523.98 KB
Prašymas dėl priėmimo į mokyklą 14.85 KB