Turinio auditas

40%
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
74 2022-09-25 Nuorodos Neutrali karolis
80 2022-09-25 Tvarkaraščių pakeitimai Neutrali karolis
123 2022-09-25 Bendradarbiavimas Neutrali karolis
171 2022-09-25 Buivydiškių gamtinės aplinkos tyrimas Neutrali karolis
182 2022-09-25 Ikimokyklinis ugdymas Neutrali karolis
183 2022-09-25 Sudervės pradinio ugdymo skyrius Neutrali Administracija
184 2022-09-25 Karvio pradinio ugdymo skyrius Neutrali karolis
185 2022-09-25 Čekoniškių pradinio ugdymo skyrius Neutrali karolis
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2022-09-25 Titulinis puslapis -------------

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti

karolis
43 2022-09-25 Aktualu mokiniams Neutrali karolis
44 2022-09-25 Aktualu mokytojams Neutrali karolis
45 2022-09-25 Aktualu tėvams Neutrali karolis
47 2022-09-25 Nuostatai Neutrali

Sisteminė klaida

karolis
52 2022-09-25 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Neutrali

Tikrai nėra?

karolis
55 2022-09-25 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai

Sudėti į vieną doc kategoriją

Administracija
104 2022-09-25 Planavimo dokumentai Neutrali

Sisteminė klaida

karolis
107 2022-09-25 Finansinių ir biudžeto ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Sisteminė klaida

karolis
124 2022-09-25 Pamokų tvarkaraštis 2020/2021 m.m. (I pusmetis) Neutrali

Reiktų paaiškinimo ką skelbti, ko ne. Nes radome daug visokių tvarkaraščių prie COVID informacijos

karolis
125 2022-09-25 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis Rekomendacija

Prašome pateikti naujų mokslo metų konsultacijų teikimo tvarkaraštį.
Nurodant darbuotojus visuomet pateikite pilną vardą ir pavardę, ne tik pirmąją raidę.

karolis
177 2022-09-25 Veiklos ataskaitos Neutrali

Sisteminė klaida

karolis
178 2022-09-25 Covid-19 Neutrali

Sisteminė klaida

karolis
179 2022-09-25 Laikraštis Neutrali

Sisteminė klaida

karolis
180 2022-09-25 Tyrimai Neutrali

Mindaugai, perkelk dokumentus.

karolis
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
23 2022-09-25 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Pareigybės aprašą
Tikslias darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį, jei toks yra
Paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

karolis
30 2022-09-25 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

karolis
157 2022-09-25 Pradinis ugdymas Neutrali

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

karolis
158 2022-09-25 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

karolis
165 2022-09-25 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti bibliotekininkę (vardas, pavardė, kontaktai, darbo laikas, pareigybės aprašas) arba kitą už biblioteką atsakingą asmenį, jei bibliotekininkės neturite.

karolis
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
2 2022-09-25 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Metines vadovo veiklos ataskaitas - direktoriui.
Nuotrauką - direktoriui (rekomenduojame visiems).
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.
Kontaktinį telefono numerį - visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą - visiems.
Darbo valandas - visiems.
Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):

Nuotraukas ​​​​​​​- visiems.
Pareigybės aprašus ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį telefono numerį ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

karolis
4 2022-09-25 Mokytojai Bendrieji reikalavimai

Prašome peržiūrėti ar sąrašas tikslus ir pateikti:
Mokytojų kvalifikacines kategorijas 
Klasę, kuriai vadovauja.
 

Administracija
7 2022-09-25 Tėvų komitetas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujų mokslo metų:
Komiteto narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas komitete.
Komiteto funkcijas.
Su komitetu susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Administracija
11 2022-09-25 Mokyklos taryba Neutrali

Prašome pateikti naujų mokslo metų:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

karolis
32 2022-09-25 1,2% parama Neutrali

Reikia prisitaikyti pagal aktualius metų, įdėti nuorodą į panaudotų lėšų ataskaitas

karolis
35 2022-09-25 Ugdymo organizavimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujų mokslo metų ugdymo planą.

karolis
40 2022-09-25 Visos dienos mokykla Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

karolis
41 2022-09-25 Projektinė veikla Rekomendacija

Ar tai visi projektai?
Jei ne - papildykite.
Gal kažkurie jau neaktualūs?

karolis
53 2022-09-25 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią informaciją apie darbo užmokestį įstaigoje.
Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

karolis
54 2022-09-25 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

karolis
56 2022-09-25 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingą asmenį ir jo kontaktus - telefono numerį ir el. pašto adresą.
Taip pat pateikite korupcijos prevencijos tvarkos aprašą bei kitus susijusius dokumentus.

karolis
79 2022-09-25 Apie mokyklą Rekomendacija

Pagal tekstą atrodo, kad 2004 metais pasibaigė istorija. Tikriausiai gerai pagalvojus būtų ką parašyti daugiau. Istoriniai tekstai be iliustracijų atrodo nykokai, gal pavyktų ką rasti?

karolis
87 2022-09-25 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti kitų (ne pedagogų) darbuotojų:
Vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Kiekvienos pareigybės aprašus.

karolis
114 2022-09-25 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

karolis
116 2022-09-25 Tradiciniai renginiai Rekomendacija

Prašome pateikti naujausių metų tradicinių įstaigos (bendruomenės) renginių ir švenčių tvarkaraštį.

karolis
118 2022-09-25 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Komisijos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas komisijoje.
Komisijos funkcijas.
Su komisija susijusius naujus dokumentus.

karolis
133 2022-09-25 Ugdymo aplinka Rekomendacija

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

karolis
145 2022-09-25 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai

Ar turite tarnybinių automobilių?
Jei ne - taip ir parašykite, jei taip, tuomet prašome pateikti:
Automobilio gamintojo markę.
Automobilio modelį.
Automobilio spalvą.
Automobilio valstybinį registracijos numerį.

karolis
155 2022-09-25 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi šie specialistai dirba, gal dar kažko trūksta?
Ir pateikite visų specialistų:
Vardą, pavardę
Pareigybės aprašą
Tikslias darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį, jei toks yra
 

karolis
161 2022-09-25 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Prašome nurodyti Asmens duomenų pareigūną - vardas, pavardė, kontaktiniai tel. ir el. paštas.

karolis
162 2022-09-25 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti reikiamą informaciją.

karolis
164 2022-09-25 About us Rekomendacija

Kadangi vykdote ES projektus, tai būtų gerai turėti summary

karolis
168 2022-09-25 Darbo taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Administracija
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
6 2022-09-25 Struktūra ir kontaktai Neutrali karolis
8 2022-09-25 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai karolis
9 2022-09-25 Komisijos ir darbo grupės Neutrali karolis
18 2022-09-25 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai


 

karolis
19 2022-09-25 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai karolis
21 2022-09-25 Psichologas Neutrali karolis
22 2022-09-25 Socialinis pedagogas Neutrali karolis
27 2022-09-25 Paslaugos Bendrieji reikalavimai

Šiame puslapyje reikia nurodyti visas paslaugas

karolis
28 2022-09-25 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai karolis
34 2022-09-25 Ugdymas Neutrali karolis
46 2022-09-25 Administracinė informacija Neutrali karolis
62 2022-09-25 Mokykla Neutrali karolis
63 2022-09-25 Misija, vizija Neutrali karolis
68 2022-09-25 Tvarkaraščiai Neutrali karolis
77 2022-09-25 Versija neįgaliesiems Neutrali karolis
78 2022-09-25 Svetainės medis Neutrali karolis
81 2022-09-25 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai karolis
82 2022-09-25 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali karolis
83 2022-09-25 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai Administracija
86 2022-09-25 Struktūros schema Neutrali

Struktūros schema privaloma

karolis
115 2022-09-25 Mokyklos simboliai Neutrali karolis
126 2022-09-25 Pradinių klasių pamokų tvarkaraštis 2020/2021 m.m. Neutrali karolis
129 2022-09-25 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Administracija
130 2022-09-25 Slapukų politika Neutrali karolis
156 2022-09-25 Turinio auditas Neutrali karolis
160 2022-09-25 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai karolis
163 2022-09-25 Savivalda Neutrali karolis
166 2022-09-25 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Neutrali karolis
169 2022-09-25 Sudervės skyriaus tėvų komitetas Neutrali

Būtų šaunu parašyti kokiu tikslu sukurta taryba, kokios jos funkcijos. Kada sukurta.

karolis
172 2022-09-25 Pažinkime Baltijos dvarus Neutrali karolis
173 2022-09-25 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali karolis
174 2022-09-25 Modernios technologijos švietimui Neutrali karolis
175 2022-09-25 Laimingas vanduo – Lietuvos gyvastis Neutrali karolis
181 2022-09-25 Nacionalinio mokinių patikrinimo ataskaitos Neutrali karolis
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2022-09-25 Titulinis puslapis -------------

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti

karolis
2 2022-09-25 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Metines vadovo veiklos ataskaitas - direktoriui.
Nuotrauką - direktoriui (rekomenduojame visiems).
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.
Kontaktinį telefono numerį - visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą - visiems.
Darbo valandas - visiems.
Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):

Nuotraukas ​​​​​​​- visiems.
Pareigybės aprašus ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį telefono numerį ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

karolis
4 2022-09-25 Mokytojai Bendrieji reikalavimai

Prašome peržiūrėti ar sąrašas tikslus ir pateikti:
Mokytojų kvalifikacines kategorijas 
Klasę, kuriai vadovauja.
 

Administracija
6 2022-09-25 Struktūra ir kontaktai Neutrali karolis
7 2022-09-25 Tėvų komitetas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujų mokslo metų:
Komiteto narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas komitete.
Komiteto funkcijas.
Su komitetu susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Administracija
8 2022-09-25 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai karolis
9 2022-09-25 Komisijos ir darbo grupės Neutrali karolis
11 2022-09-25 Mokyklos taryba Neutrali

Prašome pateikti naujų mokslo metų:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

karolis
18 2022-09-25 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai


 

karolis
19 2022-09-25 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai karolis
21 2022-09-25 Psichologas Neutrali karolis
22 2022-09-25 Socialinis pedagogas Neutrali karolis
23 2022-09-25 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Pareigybės aprašą
Tikslias darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį, jei toks yra
Paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

karolis
27 2022-09-25 Paslaugos Bendrieji reikalavimai

Šiame puslapyje reikia nurodyti visas paslaugas

karolis
28 2022-09-25 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai karolis
30 2022-09-25 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

karolis
32 2022-09-25 1,2% parama Neutrali

Reikia prisitaikyti pagal aktualius metų, įdėti nuorodą į panaudotų lėšų ataskaitas

karolis
34 2022-09-25 Ugdymas Neutrali karolis
35 2022-09-25 Ugdymo organizavimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujų mokslo metų ugdymo planą.

karolis
40 2022-09-25 Visos dienos mokykla Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

karolis
41 2022-09-25 Projektinė veikla Rekomendacija

Ar tai visi projektai?
Jei ne - papildykite.
Gal kažkurie jau neaktualūs?

karolis
43 2022-09-25 Aktualu mokiniams Neutrali karolis
44 2022-09-25 Aktualu mokytojams Neutrali karolis
45 2022-09-25 Aktualu tėvams Neutrali karolis
46 2022-09-25 Administracinė informacija Neutrali karolis
47 2022-09-25 Nuostatai Neutrali

Sisteminė klaida

karolis
52 2022-09-25 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Neutrali

Tikrai nėra?

karolis
53 2022-09-25 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią informaciją apie darbo užmokestį įstaigoje.
Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

karolis
54 2022-09-25 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

karolis
55 2022-09-25 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai

Sudėti į vieną doc kategoriją

Administracija
56 2022-09-25 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingą asmenį ir jo kontaktus - telefono numerį ir el. pašto adresą.
Taip pat pateikite korupcijos prevencijos tvarkos aprašą bei kitus susijusius dokumentus.

karolis
62 2022-09-25 Mokykla Neutrali karolis
63 2022-09-25 Misija, vizija Neutrali karolis
68 2022-09-25 Tvarkaraščiai Neutrali karolis
74 2022-09-25 Nuorodos Neutrali karolis
77 2022-09-25 Versija neįgaliesiems Neutrali karolis
78 2022-09-25 Svetainės medis Neutrali karolis
79 2022-09-25 Apie mokyklą Rekomendacija

Pagal tekstą atrodo, kad 2004 metais pasibaigė istorija. Tikriausiai gerai pagalvojus būtų ką parašyti daugiau. Istoriniai tekstai be iliustracijų atrodo nykokai, gal pavyktų ką rasti?

karolis
80 2022-09-25 Tvarkaraščių pakeitimai Neutrali karolis
81 2022-09-25 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai karolis
82 2022-09-25 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali karolis
83 2022-09-25 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai Administracija
86 2022-09-25 Struktūros schema Neutrali

Struktūros schema privaloma

karolis
87 2022-09-25 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti kitų (ne pedagogų) darbuotojų:
Vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Kiekvienos pareigybės aprašus.

karolis
104 2022-09-25 Planavimo dokumentai Neutrali

Sisteminė klaida

karolis
107 2022-09-25 Finansinių ir biudžeto ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Sisteminė klaida

karolis
114 2022-09-25 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

karolis
115 2022-09-25 Mokyklos simboliai Neutrali karolis
116 2022-09-25 Tradiciniai renginiai Rekomendacija

Prašome pateikti naujausių metų tradicinių įstaigos (bendruomenės) renginių ir švenčių tvarkaraštį.

karolis
118 2022-09-25 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Komisijos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas komisijoje.
Komisijos funkcijas.
Su komisija susijusius naujus dokumentus.

karolis
123 2022-09-25 Bendradarbiavimas Neutrali karolis
124 2022-09-25 Pamokų tvarkaraštis 2020/2021 m.m. (I pusmetis) Neutrali

Reiktų paaiškinimo ką skelbti, ko ne. Nes radome daug visokių tvarkaraščių prie COVID informacijos

karolis
125 2022-09-25 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis Rekomendacija

Prašome pateikti naujų mokslo metų konsultacijų teikimo tvarkaraštį.
Nurodant darbuotojus visuomet pateikite pilną vardą ir pavardę, ne tik pirmąją raidę.

karolis
126 2022-09-25 Pradinių klasių pamokų tvarkaraštis 2020/2021 m.m. Neutrali karolis
129 2022-09-25 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Administracija
130 2022-09-25 Slapukų politika Neutrali karolis
133 2022-09-25 Ugdymo aplinka Rekomendacija

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

karolis
145 2022-09-25 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai

Ar turite tarnybinių automobilių?
Jei ne - taip ir parašykite, jei taip, tuomet prašome pateikti:
Automobilio gamintojo markę.
Automobilio modelį.
Automobilio spalvą.
Automobilio valstybinį registracijos numerį.

karolis
155 2022-09-25 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi šie specialistai dirba, gal dar kažko trūksta?
Ir pateikite visų specialistų:
Vardą, pavardę
Pareigybės aprašą
Tikslias darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį, jei toks yra
 

karolis
156 2022-09-25 Turinio auditas Neutrali karolis
157 2022-09-25 Pradinis ugdymas Neutrali

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

karolis
158 2022-09-25 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

karolis
160 2022-09-25 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai karolis
161 2022-09-25 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Prašome nurodyti Asmens duomenų pareigūną - vardas, pavardė, kontaktiniai tel. ir el. paštas.

karolis
162 2022-09-25 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti reikiamą informaciją.

karolis
163 2022-09-25 Savivalda Neutrali karolis
164 2022-09-25 About us Rekomendacija

Kadangi vykdote ES projektus, tai būtų gerai turėti summary

karolis
165 2022-09-25 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti bibliotekininkę (vardas, pavardė, kontaktai, darbo laikas, pareigybės aprašas) arba kitą už biblioteką atsakingą asmenį, jei bibliotekininkės neturite.

karolis
166 2022-09-25 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Neutrali karolis
168 2022-09-25 Darbo taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Administracija
169 2022-09-25 Sudervės skyriaus tėvų komitetas Neutrali

Būtų šaunu parašyti kokiu tikslu sukurta taryba, kokios jos funkcijos. Kada sukurta.

karolis
171 2022-09-25 Buivydiškių gamtinės aplinkos tyrimas Neutrali karolis
172 2022-09-25 Pažinkime Baltijos dvarus Neutrali karolis
173 2022-09-25 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali karolis
174 2022-09-25 Modernios technologijos švietimui Neutrali karolis
175 2022-09-25 Laimingas vanduo – Lietuvos gyvastis Neutrali karolis
177 2022-09-25 Veiklos ataskaitos Neutrali

Sisteminė klaida

karolis
178 2022-09-25 Covid-19 Neutrali

Sisteminė klaida

karolis
179 2022-09-25 Laikraštis Neutrali

Sisteminė klaida

karolis
180 2022-09-25 Tyrimai Neutrali

Mindaugai, perkelk dokumentus.

karolis
181 2022-09-25 Nacionalinio mokinių patikrinimo ataskaitos Neutrali karolis
182 2022-09-25 Ikimokyklinis ugdymas Neutrali karolis
183 2022-09-25 Sudervės pradinio ugdymo skyrius Neutrali Administracija
184 2022-09-25 Karvio pradinio ugdymo skyrius Neutrali karolis
185 2022-09-25 Čekoniškių pradinio ugdymo skyrius Neutrali karolis