Turinio auditas

38%
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
74 2023-06-02 Nuorodos Neutrali admin
80 2023-06-02 Sudervės pradinio ugdymo skyriaus tvarkaraštis Neutrali admin
123 2023-06-02 Bendradarbiavimas Neutrali admin
171 2023-06-02 Karjeros specialistų tinklo vystymas Neutrali admin
182 2023-06-02 Ikimokyklinis ugdymas Neutrali admin
183 2023-06-02 Sudervės pradinio ugdymo skyrius Neutrali admin
185 2023-06-02 Čekoniškių pradinio ugdymo skyrius Neutrali admin
187 2023-06-02 Specialusis pedagogas Neutrali admin
197 2023-06-02 Lėšos veiklai viešinti Neutrali
198 2023-06-02 Konsultavimasis su visuomene Neutrali
199 2023-06-02 Dažniausiai užduodami klausimai Neutrali
200 2023-06-02 Pranešėjų apsauga Neutrali admin
201 2023-06-02 Vadovų darbotvarkė Neutrali
202 2023-06-02 Tvarkaraščio pakeitimai Neutrali admin
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2023-06-02 Titulinis puslapis -------------

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti

admin
43 2023-06-02 Aktualu mokiniams Neutrali admin
44 2023-06-02 Aktualu mokytojams Neutrali admin
45 2023-06-02 Aktualu tėvams Neutrali

Po atnaujinimo įdėti sintaksę atsakingą už Tėvams straipsnių išvedimą.

{{naujienos({'view':'flow', 'hashtags': ['Tėvams']}) }}

Eimantas
47 2023-06-02 Nuostatai Neutrali

Sisteminė klaida

karolis
52 2023-06-02 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Neutrali

Tikrai nėra?

karolis
55 2023-06-02 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai

Sudėti į vieną doc kategoriją

admin
104 2023-06-02 Planavimo dokumentai Neutrali

Sisteminė klaida

karolis
107 2023-06-02 Finansinių ir biudžeto ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Sisteminė klaida

karolis
124 2023-06-02 Pamokų tvarkaraštis 5- 10 klasėms 2022/2023 m.m. Neutrali

Reiktų paaiškinimo ką skelbti, ko ne. Nes radome daug visokių tvarkaraščių prie COVID informacijos

admin
177 2023-06-02 Veiklos ataskaitos Neutrali

Sisteminė klaida

karolis
178 2023-06-02 Covid-19 Neutrali

Sisteminė klaida

admin
179 2023-06-02 Laikraštis Neutrali

Sisteminė klaida

admin
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
23 2023-06-02 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Pareigybės aprašą
Tikslias darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį, jei toks yra
Paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

admin
30 2023-06-02 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

admin
157 2023-06-02 Pradinis ugdymas Neutrali

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

admin
158 2023-06-02 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

admin
165 2023-06-02 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti bibliotekininkę (vardas, pavardė, kontaktai, darbo laikas, pareigybės aprašas) arba kitą už biblioteką atsakingą asmenį, jei bibliotekininkės neturite.

admin
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
2 2023-06-02 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Metines vadovo veiklos ataskaitas - direktoriui.
Nuotrauką - direktoriui (rekomenduojame visiems).
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.
Kontaktinį telefono numerį - visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą - visiems.
Darbo valandas - visiems.
Kabineto numerį - visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):

Nuotraukas - visiems.
Pareigybės aprašus ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį telefono numerį ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

admin
4 2023-06-02 Mokytojai Bendrieji reikalavimai

Prašome peržiūrėti ar sąrašas tikslus ir pateikti:
Mokytojų kvalifikacines kategorijas 
Klasę, kuriai vadovauja.
 

admin
7 2023-06-02 Tėvų komitetas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujų mokslo metų:
Komiteto narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas komitete.
Komiteto funkcijas.
Su komitetu susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Eimantas
11 2023-06-02 Mokyklos taryba Neutrali

Prašome pateikti naujų mokslo metų:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

admin
32 2023-06-02 1,2% parama Neutrali

Reikia prisitaikyti pagal aktualius metų, įdėti nuorodą į panaudotų lėšų ataskaitas

admin
35 2023-06-02 Ugdymo organizavimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujų mokslo metų ugdymo planą.

admin
40 2023-06-02 Priešmokyklinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

admin
41 2023-06-02 Projektinė veikla Rekomendacija

Ar tai visi projektai?
Jei ne - papildykite.
Gal kažkurie jau neaktualūs?

admin
53 2023-06-02 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią informaciją apie darbo užmokestį įstaigoje.
Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

karolis
54 2023-06-02 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

admin
56 2023-06-02 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingą asmenį ir jo kontaktus - telefono numerį ir el. pašto adresą.
Taip pat pateikite korupcijos prevencijos tvarkos aprašą bei kitus susijusius dokumentus.

admin
79 2023-06-02 Apie mokyklą Rekomendacija

Pagal tekstą atrodo, kad 2004 metais pasibaigė istorija. Tikriausiai gerai pagalvojus būtų ką parašyti daugiau. Istoriniai tekstai be iliustracijų atrodo nykokai, gal pavyktų ką rasti?

admin
87 2023-06-02 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti kitų (ne pedagogų) darbuotojų:
Vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Kiekvienos pareigybės aprašus.

admin
114 2023-06-02 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

admin
116 2023-06-02 Tradiciniai renginiai Rekomendacija

Prašome pateikti naujausių metų tradicinių įstaigos (bendruomenės) renginių ir švenčių tvarkaraštį.

admin
118 2023-06-02 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Komisijos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas komisijoje.
Komisijos funkcijas.
Su komisija susijusius naujus dokumentus.

admin
133 2023-06-02 Ugdymo aplinka Rekomendacija

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

admin
145 2023-06-02 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai

Ar turite tarnybinių automobilių?
Jei ne - taip ir parašykite, jei taip, tuomet prašome pateikti:
Automobilio gamintojo markę.
Automobilio modelį.
Automobilio spalvą.
Automobilio valstybinį registracijos numerį.

admin
155 2023-06-02 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi šie specialistai dirba, gal dar kažko trūksta?
Ir pateikite visų specialistų:
Vardą, pavardę
Pareigybės aprašą
Tikslias darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį, jei toks yra
 

admin
161 2023-06-02 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Prašome nurodyti Asmens duomenų pareigūną - vardas, pavardė, kontaktiniai tel. ir el. paštas.

admin
162 2023-06-02 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti reikiamą informaciją.

admin
164 2023-06-02 About us Rekomendacija

Kadangi vykdote ES projektus, tai būtų gerai turėti summary

admin
168 2023-06-02 Darbo taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Eimantas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
6 2023-06-02 Struktūra ir kontaktai Neutrali admin
8 2023-06-02 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai admin
9 2023-06-02 Komisijos ir darbo grupės Neutrali admin
18 2023-06-02 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai


 

admin
19 2023-06-02 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai admin
21 2023-06-02 Psichologas Neutrali admin
22 2023-06-02 Socialinis pedagogas Neutrali admin
27 2023-06-02 Paslaugos Bendrieji reikalavimai

Šiame puslapyje reikia nurodyti visas paslaugas

admin
28 2023-06-02 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai admin
34 2023-06-02 Ugdymas Neutrali admin
46 2023-06-02 Administracinė informacija Neutrali karolis
62 2023-06-02 Mokykla Neutrali admin
63 2023-06-02 Misija, vizija Neutrali admin
68 2023-06-02 Tvarkaraščiai Neutrali admin
77 2023-06-02 Versija neįgaliesiems Neutrali admin
78 2023-06-02 Svetainės medis Neutrali admin
81 2023-06-02 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai admin
82 2023-06-02 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali admin
83 2023-06-02 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai admin
86 2023-06-02 Struktūros schema Neutrali

Struktūros schema privaloma

admin
115 2023-06-02 Mokyklos simboliai Neutrali admin
126 2023-06-02 Buivydiškių pagrindinės mokyklos pradinių klasių pamokų tvarkaraštis 2022/2023 m.m. Neutrali admin
129 2023-06-02 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

admin
130 2023-06-02 Slapukų politika Neutrali admin
156 2023-06-02 Turinio auditas Neutrali admin
160 2023-06-02 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai admin
163 2023-06-02 Savivalda Neutrali Eimantas
166 2023-06-02 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Neutrali admin
169 2023-06-02 Sudervės skyriaus tėvų komitetas Neutrali

Būtų šaunu parašyti kokiu tikslu sukurta taryba, kokios jos funkcijos. Kada sukurta.

Eimantas
172 2023-06-02 Pažinkime Baltijos dvarus Neutrali admin
173 2023-06-02 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali admin
174 2023-06-02 Modernios technologijos švietimui Neutrali admin
181 2023-06-02 Nacionalinio mokinių patikrinimo ataskaitos Neutrali admin
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2023-06-02 Titulinis puslapis -------------

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti

admin
2 2023-06-02 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Metines vadovo veiklos ataskaitas - direktoriui.
Nuotrauką - direktoriui (rekomenduojame visiems).
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.
Kontaktinį telefono numerį - visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą - visiems.
Darbo valandas - visiems.
Kabineto numerį - visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):

Nuotraukas - visiems.
Pareigybės aprašus ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį telefono numerį ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

admin
4 2023-06-02 Mokytojai Bendrieji reikalavimai

Prašome peržiūrėti ar sąrašas tikslus ir pateikti:
Mokytojų kvalifikacines kategorijas 
Klasę, kuriai vadovauja.
 

admin
6 2023-06-02 Struktūra ir kontaktai Neutrali admin
7 2023-06-02 Tėvų komitetas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujų mokslo metų:
Komiteto narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas komitete.
Komiteto funkcijas.
Su komitetu susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Eimantas
8 2023-06-02 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai admin
9 2023-06-02 Komisijos ir darbo grupės Neutrali admin
11 2023-06-02 Mokyklos taryba Neutrali

Prašome pateikti naujų mokslo metų:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

admin
18 2023-06-02 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai


 

admin
19 2023-06-02 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai admin
21 2023-06-02 Psichologas Neutrali admin
22 2023-06-02 Socialinis pedagogas Neutrali admin
23 2023-06-02 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Pareigybės aprašą
Tikslias darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį, jei toks yra
Paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

admin
27 2023-06-02 Paslaugos Bendrieji reikalavimai

Šiame puslapyje reikia nurodyti visas paslaugas

admin
28 2023-06-02 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai admin
30 2023-06-02 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

admin
32 2023-06-02 1,2% parama Neutrali

Reikia prisitaikyti pagal aktualius metų, įdėti nuorodą į panaudotų lėšų ataskaitas

admin
34 2023-06-02 Ugdymas Neutrali admin
35 2023-06-02 Ugdymo organizavimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujų mokslo metų ugdymo planą.

admin
40 2023-06-02 Priešmokyklinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

admin
41 2023-06-02 Projektinė veikla Rekomendacija

Ar tai visi projektai?
Jei ne - papildykite.
Gal kažkurie jau neaktualūs?

admin
43 2023-06-02 Aktualu mokiniams Neutrali admin
44 2023-06-02 Aktualu mokytojams Neutrali admin
45 2023-06-02 Aktualu tėvams Neutrali

Po atnaujinimo įdėti sintaksę atsakingą už Tėvams straipsnių išvedimą.

{{naujienos({'view':'flow', 'hashtags': ['Tėvams']}) }}

Eimantas
46 2023-06-02 Administracinė informacija Neutrali karolis
47 2023-06-02 Nuostatai Neutrali

Sisteminė klaida

karolis
52 2023-06-02 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Neutrali

Tikrai nėra?

karolis
53 2023-06-02 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią informaciją apie darbo užmokestį įstaigoje.
Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

karolis
54 2023-06-02 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

admin
55 2023-06-02 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai

Sudėti į vieną doc kategoriją

admin
56 2023-06-02 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingą asmenį ir jo kontaktus - telefono numerį ir el. pašto adresą.
Taip pat pateikite korupcijos prevencijos tvarkos aprašą bei kitus susijusius dokumentus.

admin
62 2023-06-02 Mokykla Neutrali admin
63 2023-06-02 Misija, vizija Neutrali admin
68 2023-06-02 Tvarkaraščiai Neutrali admin
74 2023-06-02 Nuorodos Neutrali admin
77 2023-06-02 Versija neįgaliesiems Neutrali admin
78 2023-06-02 Svetainės medis Neutrali admin
79 2023-06-02 Apie mokyklą Rekomendacija

Pagal tekstą atrodo, kad 2004 metais pasibaigė istorija. Tikriausiai gerai pagalvojus būtų ką parašyti daugiau. Istoriniai tekstai be iliustracijų atrodo nykokai, gal pavyktų ką rasti?

admin
80 2023-06-02 Sudervės pradinio ugdymo skyriaus tvarkaraštis Neutrali admin
81 2023-06-02 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai admin
82 2023-06-02 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali admin
83 2023-06-02 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai admin
86 2023-06-02 Struktūros schema Neutrali

Struktūros schema privaloma

admin
87 2023-06-02 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti kitų (ne pedagogų) darbuotojų:
Vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Kiekvienos pareigybės aprašus.

admin
104 2023-06-02 Planavimo dokumentai Neutrali

Sisteminė klaida

karolis
107 2023-06-02 Finansinių ir biudžeto ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Sisteminė klaida

karolis
114 2023-06-02 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

admin
115 2023-06-02 Mokyklos simboliai Neutrali admin
116 2023-06-02 Tradiciniai renginiai Rekomendacija

Prašome pateikti naujausių metų tradicinių įstaigos (bendruomenės) renginių ir švenčių tvarkaraštį.

admin
118 2023-06-02 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Komisijos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas komisijoje.
Komisijos funkcijas.
Su komisija susijusius naujus dokumentus.

admin
123 2023-06-02 Bendradarbiavimas Neutrali admin
124 2023-06-02 Pamokų tvarkaraštis 5- 10 klasėms 2022/2023 m.m. Neutrali

Reiktų paaiškinimo ką skelbti, ko ne. Nes radome daug visokių tvarkaraščių prie COVID informacijos

admin
126 2023-06-02 Buivydiškių pagrindinės mokyklos pradinių klasių pamokų tvarkaraštis 2022/2023 m.m. Neutrali admin
129 2023-06-02 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

admin
130 2023-06-02 Slapukų politika Neutrali admin
133 2023-06-02 Ugdymo aplinka Rekomendacija

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

admin
145 2023-06-02 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai

Ar turite tarnybinių automobilių?
Jei ne - taip ir parašykite, jei taip, tuomet prašome pateikti:
Automobilio gamintojo markę.
Automobilio modelį.
Automobilio spalvą.
Automobilio valstybinį registracijos numerį.

admin
155 2023-06-02 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi šie specialistai dirba, gal dar kažko trūksta?
Ir pateikite visų specialistų:
Vardą, pavardę
Pareigybės aprašą
Tikslias darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį, jei toks yra
 

admin
156 2023-06-02 Turinio auditas Neutrali admin
157 2023-06-02 Pradinis ugdymas Neutrali

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

admin
158 2023-06-02 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

admin
160 2023-06-02 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai admin
161 2023-06-02 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Prašome nurodyti Asmens duomenų pareigūną - vardas, pavardė, kontaktiniai tel. ir el. paštas.

admin
162 2023-06-02 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti reikiamą informaciją.

admin
163 2023-06-02 Savivalda Neutrali Eimantas
164 2023-06-02 About us Rekomendacija

Kadangi vykdote ES projektus, tai būtų gerai turėti summary

admin
165 2023-06-02 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti bibliotekininkę (vardas, pavardė, kontaktai, darbo laikas, pareigybės aprašas) arba kitą už biblioteką atsakingą asmenį, jei bibliotekininkės neturite.

admin
166 2023-06-02 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Neutrali admin
168 2023-06-02 Darbo taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Eimantas
169 2023-06-02 Sudervės skyriaus tėvų komitetas Neutrali

Būtų šaunu parašyti kokiu tikslu sukurta taryba, kokios jos funkcijos. Kada sukurta.

Eimantas
171 2023-06-02 Karjeros specialistų tinklo vystymas Neutrali admin
172 2023-06-02 Pažinkime Baltijos dvarus Neutrali admin
173 2023-06-02 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali admin
174 2023-06-02 Modernios technologijos švietimui Neutrali admin
177 2023-06-02 Veiklos ataskaitos Neutrali

Sisteminė klaida

karolis
178 2023-06-02 Covid-19 Neutrali

Sisteminė klaida

admin
179 2023-06-02 Laikraštis Neutrali

Sisteminė klaida

admin
181 2023-06-02 Nacionalinio mokinių patikrinimo ataskaitos Neutrali admin
182 2023-06-02 Ikimokyklinis ugdymas Neutrali admin
183 2023-06-02 Sudervės pradinio ugdymo skyrius Neutrali admin
185 2023-06-02 Čekoniškių pradinio ugdymo skyrius Neutrali admin
187 2023-06-02 Specialusis pedagogas Neutrali admin
197 2023-06-02 Lėšos veiklai viešinti Neutrali
198 2023-06-02 Konsultavimasis su visuomene Neutrali
199 2023-06-02 Dažniausiai užduodami klausimai Neutrali
200 2023-06-02 Pranešėjų apsauga Neutrali admin
201 2023-06-02 Vadovų darbotvarkė Neutrali
202 2023-06-02 Tvarkaraščio pakeitimai Neutrali admin