Turinio auditas

34%
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
74 2024-06-15 Nuorodos Neutrali admin
123 2024-06-15 Bendradarbiavimas Neutrali admin
171 2024-06-15 Karjeros specialistų tinklo vystymas Neutrali admin
182 2024-06-15 Ikimokyklinis ugdymas Neutrali admin
183 2024-06-15 Sudervės pradinio ugdymo skyrius Neutrali admin
185 2024-06-15 Čekoniškių pradinio ugdymo skyrius Neutrali admin
187 2024-06-15 Specialusis pedagogas Neutrali admin
197 2024-06-15 Lėšos veiklai viešinti Neutrali admin
198 2024-06-15 Konsultavimasis su visuomene Neutrali admin
199 2024-06-15 Dažniausiai užduodami klausimai Neutrali admin
200 2024-06-15 Pranešėjų apsauga Neutrali admin
201 2024-06-15 Vadovų darbotvarkė Neutrali admin
205 2024-06-15 Atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas Neutrali admin
206 2024-06-15 Informatika pradiniame ugdyme Neutrali admin
207 2024-06-15 Erasmus+ Neutrali admin
209 2024-06-15 Ugdymo turinio atnaujinimas Neutrali admin
212 2024-06-15 Pamokų tvarkaraštis 5-10 klasėms 2023-2024 m.m. Neutrali admin
213 2024-06-15 Pradinių klasių pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m.m. Neutrali admin
214 2024-06-15 Sudervės pradinio ugdymo skyriaus pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m.m. Neutrali admin
215 2024-06-15 Karjeros specialistas Neutrali admin
217 2024-06-15 Dalyvaujamasis biudžetas Neutrali admin
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2024-06-15 Titulinis puslapis -------------

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti

admin
43 2024-06-15 Aktualu mokiniams Neutrali admin
44 2024-06-15 Aktualu mokytojams Neutrali admin
45 2024-06-15 Aktualu tėvams Neutrali

Po atnaujinimo įdėti sintaksę atsakingą už Tėvams straipsnių išvedimą.

{{naujienos({'view':'flow', 'hashtags': ['Tėvams']}) }}

admin
47 2024-06-15 Nuostatai Neutrali

Sisteminė klaida

admin
52 2024-06-15 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Neutrali

Tikrai nėra?

admin
55 2024-06-15 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai

Sudėti į vieną doc kategoriją

admin
104 2024-06-15 Planavimo dokumentai Neutrali

Sisteminė klaida

admin
107 2024-06-15 Finansinių ir biudžeto ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Sisteminė klaida

admin
177 2024-06-15 Veiklos ataskaitos Neutrali

Sisteminė klaida

admin
178 2024-06-15 Covid-19 Neutrali

Sisteminė klaida

admin
179 2024-06-15 Laikraštis Neutrali

Sisteminė klaida

admin
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
23 2024-06-15 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Pareigybės aprašą
Tikslias darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį, jei toks yra
Paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

admin
30 2024-06-15 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

admin
157 2024-06-15 Pradinis ugdymas Neutrali

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

admin
158 2024-06-15 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

admin
165 2024-06-15 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti bibliotekininkę (vardas, pavardė, kontaktai, darbo laikas, pareigybės aprašas) arba kitą už biblioteką atsakingą asmenį, jei bibliotekininkės neturite.

admin
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
2 2024-06-15 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Metines vadovo veiklos ataskaitas - direktoriui.
Nuotrauką - direktoriui (rekomenduojame visiems).
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.
Kontaktinį telefono numerį - visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą - visiems.
Darbo valandas - visiems.
Kabineto numerį - visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):

Nuotraukas - visiems.
Pareigybės aprašus ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį telefono numerį ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

admin
4 2024-06-15 Mokytojai Bendrieji reikalavimai

Prašome peržiūrėti ar sąrašas tikslus ir pateikti:
Mokytojų kvalifikacines kategorijas 
Klasę, kuriai vadovauja.
 

admin
7 2024-06-15 Tėvų komitetas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujų mokslo metų:
Komiteto narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas komitete.
Komiteto funkcijas.
Su komitetu susijusius dokumentus, jei tokie yra.

admin
11 2024-06-15 Mokyklos taryba Neutrali

Prašome pateikti naujų mokslo metų:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

admin
32 2024-06-15 1,2% parama Neutrali

Reikia prisitaikyti pagal aktualius metų, įdėti nuorodą į panaudotų lėšų ataskaitas

admin
35 2024-06-15 Ugdymo organizavimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujų mokslo metų ugdymo planą.

admin
40 2024-06-15 Priešmokyklinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

admin
41 2024-06-15 Projektai Rekomendacija

Ar tai visi projektai?
Jei ne - papildykite.
Gal kažkurie jau neaktualūs?

admin
53 2024-06-15 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią informaciją apie darbo užmokestį įstaigoje.
Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

admin
54 2024-06-15 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

admin
56 2024-06-15 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingą asmenį ir jo kontaktus - telefono numerį ir el. pašto adresą.
Taip pat pateikite korupcijos prevencijos tvarkos aprašą bei kitus susijusius dokumentus.

admin
79 2024-06-15 Apie mokyklą Rekomendacija

Pagal tekstą atrodo, kad 2004 metais pasibaigė istorija. Tikriausiai gerai pagalvojus būtų ką parašyti daugiau. Istoriniai tekstai be iliustracijų atrodo nykokai, gal pavyktų ką rasti?

admin
87 2024-06-15 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti kitų (ne pedagogų) darbuotojų:
Vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Kiekvienos pareigybės aprašus.

admin
114 2024-06-15 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

admin
116 2024-06-15 Tradiciniai renginiai Rekomendacija

Prašome pateikti naujausių metų tradicinių įstaigos (bendruomenės) renginių ir švenčių tvarkaraštį.

admin
118 2024-06-15 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Komisijos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas komisijoje.
Komisijos funkcijas.
Su komisija susijusius naujus dokumentus.

admin
133 2024-06-15 Ugdymo aplinka Rekomendacija

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

admin
145 2024-06-15 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai

Ar turite tarnybinių automobilių?
Jei ne - taip ir parašykite, jei taip, tuomet prašome pateikti:
Automobilio gamintojo markę.
Automobilio modelį.
Automobilio spalvą.
Automobilio valstybinį registracijos numerį.

admin
155 2024-06-15 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi šie specialistai dirba, gal dar kažko trūksta?
Ir pateikite visų specialistų:
Vardą, pavardę
Pareigybės aprašą
Tikslias darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį, jei toks yra
 

admin
161 2024-06-15 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Prašome nurodyti Asmens duomenų pareigūną - vardas, pavardė, kontaktiniai tel. ir el. paštas.

admin
162 2024-06-15 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti reikiamą informaciją.

admin
164 2024-06-15 About us Rekomendacija

Kadangi vykdote ES projektus, tai būtų gerai turėti summary

admin
168 2024-06-15 Darbo taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

admin
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
6 2024-06-15 Struktūra ir kontaktai Neutrali admin
8 2024-06-15 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai admin
9 2024-06-15 Komisijos ir darbo grupės Neutrali admin
18 2024-06-15 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai


 

admin
19 2024-06-15 Pagalba mokiniams, tėvams ir darbuotojams Bendrieji reikalavimai admin
21 2024-06-15 Psichologas Neutrali admin
22 2024-06-15 Socialinis pedagogas Neutrali admin
27 2024-06-15 Paslaugos Bendrieji reikalavimai

Šiame puslapyje reikia nurodyti visas paslaugas

admin
28 2024-06-15 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai admin
34 2024-06-15 Ugdymas Neutrali admin
46 2024-06-15 Administracinė informacija Neutrali admin
62 2024-06-15 Mokykla Neutrali admin
63 2024-06-15 Misija, vizija Neutrali admin
68 2024-06-15 Tvarkaraščiai Neutrali admin
77 2024-06-15 Versija neįgaliesiems Neutrali admin
78 2024-06-15 Svetainės medis Neutrali admin
81 2024-06-15 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai admin
82 2024-06-15 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali admin
83 2024-06-15 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai admin
86 2024-06-15 Struktūros schema Neutrali

Struktūros schema privaloma

admin
115 2024-06-15 Mokyklos simboliai Neutrali admin
129 2024-06-15 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

admin
130 2024-06-15 Slapukų politika Neutrali admin
156 2024-06-15 Turinio auditas Neutrali admin
160 2024-06-15 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai admin
163 2024-06-15 Savivalda Neutrali admin
166 2024-06-15 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Neutrali admin
169 2024-06-15 Sudervės skyriaus tėvų komitetas Neutrali

Būtų šaunu parašyti kokiu tikslu sukurta taryba, kokios jos funkcijos. Kada sukurta.

admin
172 2024-06-15 Pažinkime Baltijos dvarus Neutrali admin
173 2024-06-15 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali admin
174 2024-06-15 Modernios technologijos švietimui Neutrali admin
181 2024-06-15 Nacionalinio mokinių patikrinimo ataskaitos Neutrali admin
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2024-06-15 Titulinis puslapis -------------

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti

admin
2 2024-06-15 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Metines vadovo veiklos ataskaitas - direktoriui.
Nuotrauką - direktoriui (rekomenduojame visiems).
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.
Kontaktinį telefono numerį - visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą - visiems.
Darbo valandas - visiems.
Kabineto numerį - visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):

Nuotraukas - visiems.
Pareigybės aprašus ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį telefono numerį ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

admin
4 2024-06-15 Mokytojai Bendrieji reikalavimai

Prašome peržiūrėti ar sąrašas tikslus ir pateikti:
Mokytojų kvalifikacines kategorijas 
Klasę, kuriai vadovauja.
 

admin
6 2024-06-15 Struktūra ir kontaktai Neutrali admin
7 2024-06-15 Tėvų komitetas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujų mokslo metų:
Komiteto narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas komitete.
Komiteto funkcijas.
Su komitetu susijusius dokumentus, jei tokie yra.

admin
8 2024-06-15 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai admin
9 2024-06-15 Komisijos ir darbo grupės Neutrali admin
11 2024-06-15 Mokyklos taryba Neutrali

Prašome pateikti naujų mokslo metų:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

admin
18 2024-06-15 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai


 

admin
19 2024-06-15 Pagalba mokiniams, tėvams ir darbuotojams Bendrieji reikalavimai admin
21 2024-06-15 Psichologas Neutrali admin
22 2024-06-15 Socialinis pedagogas Neutrali admin
23 2024-06-15 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Pareigybės aprašą
Tikslias darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį, jei toks yra
Paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

admin
27 2024-06-15 Paslaugos Bendrieji reikalavimai

Šiame puslapyje reikia nurodyti visas paslaugas

admin
28 2024-06-15 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai admin
30 2024-06-15 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

admin
32 2024-06-15 1,2% parama Neutrali

Reikia prisitaikyti pagal aktualius metų, įdėti nuorodą į panaudotų lėšų ataskaitas

admin
34 2024-06-15 Ugdymas Neutrali admin
35 2024-06-15 Ugdymo organizavimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujų mokslo metų ugdymo planą.

admin
40 2024-06-15 Priešmokyklinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

admin
41 2024-06-15 Projektai Rekomendacija

Ar tai visi projektai?
Jei ne - papildykite.
Gal kažkurie jau neaktualūs?

admin
43 2024-06-15 Aktualu mokiniams Neutrali admin
44 2024-06-15 Aktualu mokytojams Neutrali admin
45 2024-06-15 Aktualu tėvams Neutrali

Po atnaujinimo įdėti sintaksę atsakingą už Tėvams straipsnių išvedimą.

{{naujienos({'view':'flow', 'hashtags': ['Tėvams']}) }}

admin
46 2024-06-15 Administracinė informacija Neutrali admin
47 2024-06-15 Nuostatai Neutrali

Sisteminė klaida

admin
52 2024-06-15 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Neutrali

Tikrai nėra?

admin
53 2024-06-15 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią informaciją apie darbo užmokestį įstaigoje.
Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

admin
54 2024-06-15 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

admin
55 2024-06-15 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai

Sudėti į vieną doc kategoriją

admin
56 2024-06-15 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingą asmenį ir jo kontaktus - telefono numerį ir el. pašto adresą.
Taip pat pateikite korupcijos prevencijos tvarkos aprašą bei kitus susijusius dokumentus.

admin
62 2024-06-15 Mokykla Neutrali admin
63 2024-06-15 Misija, vizija Neutrali admin
68 2024-06-15 Tvarkaraščiai Neutrali admin
74 2024-06-15 Nuorodos Neutrali admin
77 2024-06-15 Versija neįgaliesiems Neutrali admin
78 2024-06-15 Svetainės medis Neutrali admin
79 2024-06-15 Apie mokyklą Rekomendacija

Pagal tekstą atrodo, kad 2004 metais pasibaigė istorija. Tikriausiai gerai pagalvojus būtų ką parašyti daugiau. Istoriniai tekstai be iliustracijų atrodo nykokai, gal pavyktų ką rasti?

admin
81 2024-06-15 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai admin
82 2024-06-15 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali admin
83 2024-06-15 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai admin
86 2024-06-15 Struktūros schema Neutrali

Struktūros schema privaloma

admin
87 2024-06-15 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti kitų (ne pedagogų) darbuotojų:
Vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Kiekvienos pareigybės aprašus.

admin
104 2024-06-15 Planavimo dokumentai Neutrali

Sisteminė klaida

admin
107 2024-06-15 Finansinių ir biudžeto ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Sisteminė klaida

admin
114 2024-06-15 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

admin
115 2024-06-15 Mokyklos simboliai Neutrali admin
116 2024-06-15 Tradiciniai renginiai Rekomendacija

Prašome pateikti naujausių metų tradicinių įstaigos (bendruomenės) renginių ir švenčių tvarkaraštį.

admin
118 2024-06-15 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Komisijos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas komisijoje.
Komisijos funkcijas.
Su komisija susijusius naujus dokumentus.

admin
123 2024-06-15 Bendradarbiavimas Neutrali admin
129 2024-06-15 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

admin
130 2024-06-15 Slapukų politika Neutrali admin
133 2024-06-15 Ugdymo aplinka Rekomendacija

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

admin
145 2024-06-15 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai

Ar turite tarnybinių automobilių?
Jei ne - taip ir parašykite, jei taip, tuomet prašome pateikti:
Automobilio gamintojo markę.
Automobilio modelį.
Automobilio spalvą.
Automobilio valstybinį registracijos numerį.

admin
155 2024-06-15 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi šie specialistai dirba, gal dar kažko trūksta?
Ir pateikite visų specialistų:
Vardą, pavardę
Pareigybės aprašą
Tikslias darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį, jei toks yra
 

admin
156 2024-06-15 Turinio auditas Neutrali admin
157 2024-06-15 Pradinis ugdymas Neutrali

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

admin
158 2024-06-15 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

admin
160 2024-06-15 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai admin
161 2024-06-15 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Prašome nurodyti Asmens duomenų pareigūną - vardas, pavardė, kontaktiniai tel. ir el. paštas.

admin
162 2024-06-15 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti reikiamą informaciją.

admin
163 2024-06-15 Savivalda Neutrali admin
164 2024-06-15 About us Rekomendacija

Kadangi vykdote ES projektus, tai būtų gerai turėti summary

admin
165 2024-06-15 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti bibliotekininkę (vardas, pavardė, kontaktai, darbo laikas, pareigybės aprašas) arba kitą už biblioteką atsakingą asmenį, jei bibliotekininkės neturite.

admin
166 2024-06-15 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Neutrali admin
168 2024-06-15 Darbo taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

admin
169 2024-06-15 Sudervės skyriaus tėvų komitetas Neutrali

Būtų šaunu parašyti kokiu tikslu sukurta taryba, kokios jos funkcijos. Kada sukurta.

admin
171 2024-06-15 Karjeros specialistų tinklo vystymas Neutrali admin
172 2024-06-15 Pažinkime Baltijos dvarus Neutrali admin
173 2024-06-15 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali admin
174 2024-06-15 Modernios technologijos švietimui Neutrali admin
177 2024-06-15 Veiklos ataskaitos Neutrali

Sisteminė klaida

admin
178 2024-06-15 Covid-19 Neutrali

Sisteminė klaida

admin
179 2024-06-15 Laikraštis Neutrali

Sisteminė klaida

admin
181 2024-06-15 Nacionalinio mokinių patikrinimo ataskaitos Neutrali admin
182 2024-06-15 Ikimokyklinis ugdymas Neutrali admin
183 2024-06-15 Sudervės pradinio ugdymo skyrius Neutrali admin
185 2024-06-15 Čekoniškių pradinio ugdymo skyrius Neutrali admin
187 2024-06-15 Specialusis pedagogas Neutrali admin
197 2024-06-15 Lėšos veiklai viešinti Neutrali admin
198 2024-06-15 Konsultavimasis su visuomene Neutrali admin
199 2024-06-15 Dažniausiai užduodami klausimai Neutrali admin
200 2024-06-15 Pranešėjų apsauga Neutrali admin
201 2024-06-15 Vadovų darbotvarkė Neutrali admin
205 2024-06-15 Atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas Neutrali admin
206 2024-06-15 Informatika pradiniame ugdyme Neutrali admin
207 2024-06-15 Erasmus+ Neutrali admin
209 2024-06-15 Ugdymo turinio atnaujinimas Neutrali admin
212 2024-06-15 Pamokų tvarkaraštis 5-10 klasėms 2023-2024 m.m. Neutrali admin
213 2024-06-15 Pradinių klasių pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m.m. Neutrali admin
214 2024-06-15 Sudervės pradinio ugdymo skyriaus pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m.m. Neutrali admin
215 2024-06-15 Karjeros specialistas Neutrali admin
217 2024-06-15 Dalyvaujamasis biudžetas Neutrali admin