Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Bibliotekos nuostatai 2022-02-22 13:28:45 36.5 KB
Buivydiškiu pagrindinės mokyklos nuostatai 2022-04-27 18:55:29 336.35 KB
Bendruomenės etikos kodeksas 2022-04-27 19:01:05 142.4 KB
Tvarkų aprašai
Priėmimo į mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, tvarka 2021-03-22 14:07:36 297.28 KB
Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, nustatymo tvarka 2021-03-22 14:06:04 89.33 KB
Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2021-03-22 14:06:47 245.42 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas 2021-03-22 14:05:45 151.42 KB
Lankomumo apskaitos tvarka 2021-03-22 14:05:04 7.74 MB
Buivydiškių pagrindinės mokyklos mokinių lankomumo apskaitos organizavimo ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarka 2022-04-27 19:02:08 142.64 KB
Sprendimas dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir aptarnaujamų teritorijų nustatymo 510.73 KB
Korupcijos prevencijos darbo tvarkos aprašas 2022-2023 m. m. 2022-05-10 11:19:43 6.92 MB
Taisyklės
Bibliotekos naudojimosi taisyklės 2022-02-22 13:28:46 71.5 KB
Buivydiškių pagrindinės mokyklos vidaus tvarkos taisyklės 130.81 KB
Įsakymai
Įsakymas dėl Buivydiškių pagrindinės mokyklos pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį, siekianti eiti pareigas, sąrašo patvirtinimo 2022-05-10 11:08:59 287.02 KB
Formos
Prašymas dėl priėmimo į Buivydiškių pagrindinę mokyklą 244.72 KB

Atnaujinta: 2022-05-10
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30