Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Bibliotekos nuostatai 2022-02-22 13:28:45 36.5 KB
Mokyklos nuostatai 2022-12-05 10:24:54 248.1 KB
Tvarkų aprašai
Mokyklos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2023-09-29 22:32:11 144.29 KB
Patyčių ir smurto prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas P 2023-09-29 22:32:11 196.89 KB
Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, nustatymo tvarka 2023-09-29 22:32:11 205.76 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas 2023-09-29 22:32:11 7.74 MB
Buivydiškių pagrindinės mokyklos mokinių lankomumo apskaitos organizavimo ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarka 2023-09-29 22:32:11 142.64 KB
Bendruomenės etikos kodeksas 2023-09-29 22:32:11 142.4 KB
Priėmimo į mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, tvarka 2023-09-29 22:32:11 719.37 KB
Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, nustatymo tvarka 2023-09-29 22:32:11 245.42 KB
Bendruomenės etikos kodeksa 2023-09-29 22:32:11 142.4 KB
Centralizuotas priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes 2023-09-29 22:32:11 186.59 KB
Priešmokyklinio ugdymo modelio aprašas 2022-2023 m.m 2023-09-29 22:32:11 127.52 KB
Uniformos dėvėjimo tvarka 2023-09-29 22:32:11 608.52 KB
Priėmimo į valstybines bendrojo lavinimo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerija, tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimas 2023-09-29 22:32:12 523.98 KB
Ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2023-09-29 22:32:12 160.93 KB
Mokyklinio_autobuso_naudojimo_tvarka_2021 121.01 KB
Taisyklės
Bibliotekos naudojimosi taisyklės 2022-02-22 13:28:46 71.5 KB
Buivydiškių pagrindinės mokyklos vidaus tvarkos taisyklės 130.81 KB
Darbo_tvarkos_taisyklės_2022_rugsėjis 232.18 KB
Įsakymai
Įsakymas dėl Buivydiškių pagrindinės mokyklos pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį, siekianti eiti pareigas, sąrašo patvirtinimo 2022-05-10 11:08:59 287.02 KB
Priėmimas į mokyklą
Prašymas dėl priėmimo į Buivydiškių pagrindinę mokyklą 2023-04-14 22:53:11 130.4 KB

Atnaujinta: 2023-10-12
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30